Събота 22 Февруари 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Формуляри и бланки Версия Големина Добавяне Сваляния

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ 28 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 280

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 28.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 119

3. МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 33 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 103

4. МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ВЛОГ НА МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ 31 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 86

5. МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ВЛОГ НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ 31 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 99

6. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН БРАК 28 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 111

7. МОЛБА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 32 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 93

8. МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ 30.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 98

9. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ 31.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 84

10. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ 30.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 75

11. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБЕН ДОКУМЕНТ 35.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 109

12. МОЛБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ПО ОБРАЗУВАНО ДЕЛО 30 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 86

13. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 31.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 112

14. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 29.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 83

15. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 30.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 74

16. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.410 ГПК 53.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 100

17. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.417 ГПК 54.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 93

18. ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛ.414 ГПК 31 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 123

19. ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛ.414а ГПК 32.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 107