Вторник 04 Август 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ
БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ Печат

 

Приходи от такси

Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, клон Кърджали

Банков код: CECBBGSF

Банкова сметка: BG48 CECB 9790 31G7 2019 00

 

 

 

 

Временни депозити

Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, клон Кърджали

Банков код: CECBBGSF

Банкова сметка: BG55 CECB 9790 33G7 2019 00

 

 

 

 

СИС

Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, клон Кърджали

Банков код: CECBBGSF

Банкова сметка: BG55 CECB 9790 33G7 2019 00

 

 

 

 

СИС

Във връзка с регистрацията на РС Кърджали по ЗДДС, Ви уведомяваме, че считано от 19.12.2013 г., за услугите, предоставяни от ДСИ при КРС ще се начислява и събира ДДС в размер на 20% върху държавнни такси, събирани от ДСИ, съгласно ТДТССГПК и Тарифа №1 към ЗДТТССПССМП.

 

 

 


 


Последна промяна от Четвъртък, 01 Септември 2016г. 05:39ч.