Понеделник 19 Август 2019

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДА
КОМПЕТЕНТНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД КЪРДЖАЛИ Печат

На Районен съд Кърджали са подсъдни всички първоинстанционни граждански и наказателни дела, освен тези, които със закон са възложени на друг съд. Съдът разглежда и административни дела, както и дела по жалби или протести срещу актове на особени юрисдикции и други органи. Районен съд Кърджали разглежда като първа инстанция дела в състав от съдия и двама съдебни заседатели, а в предвидените от закона случаи от един съдия.

Последна промяна от Четвъртък, 21 Август 2008г. 21:18ч.