Събота 04 Юли 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ВЕЩИ ЛИЦА - СЪДЕБЕН РАЙОН КЪРДЖАЛИ
ВЕЩИ ЛИЦА - СЪДЕБЕН РАЙОН КЪРДЖАЛИ Печат

 

 

 СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2019 г.

 

 Издаден от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.

 Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва:

   СПИСЪК

 

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2019 г.

 

Клас „Криминалистични експертизи“

 

 Димитър Милев Петров, криминалистични изследвания на почерк и документи.

 Николай Недялков Яръмбойков, криминалистични изследвания на почерк и документи.

 Клас „Съдебномедицински експертизи“

 

 Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 Клас „Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход“

 

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; експертиза по писмени данни.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 Клас „Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек“

 

 Мая Иванова Кичева, ДНК профил от биологичен материал; експертиза по писмени данни.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“

 

 Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.

 Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).

 Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна психиатрия, здравен мениджмънт.

 Десислава Ицкова Хинова-Палахутева, клинична психология; детско-юношеска психология; специална психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения: работа с тест Векслер (HAWIK – R); работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2); работа с Бентън тест за краткосрочно запомняне (BVRT); тематичен аперцептивен тест (TAT).

 Клас „Съдебно-икономически експертизи“

 

 Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна отчетност.

 Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна отчетност.

 Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна отчетност.

 Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство и контрол.

 Изабела Константинова Николова, икономист, оценител на недвижими имоти.

 Иван Димов Назъров, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.

 Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.

 Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

 Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.

 Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

 Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.

 Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

 Виолета Димитрова Павлова, счетоводство и контрол.

 Марчела Белева Милинова, счетоводна отчетност.

 Катя Аргирова Станкова, счетоводна отчетност.

 Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

 

 „Съдебна автотехническа експертиза“

 

 Вълчо Димитров Димитров, автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

 Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, лицензиран оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.

 Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

 Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

 Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

 Николай Александров Савов, автотехнически експерт.

 „Съдебна инженерно-технологична експертиза“

 

 Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти, машини и съоръжения.

 Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

 Никола Иванов Гунчев, минен инженер – разработване на полезни изкопаеми.

 „Съдебна компютърно-техническа експертиза“

 

 Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.

 „Съдебна строителнотехническа експертиза“

 

 Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

 Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

 Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).

 Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

 Донка Иванова Андонова-Савчева, строителен инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

 Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.

 Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

 Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.

 Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник в строителния процес; оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

 Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.

 Георги Иванов Карабашев, строителен инженер по транспортно строителство.

 Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.

 Митко Филипов Колев, строителен инженер по транспортно строителство.

 Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

 Георги Костов Костов, архитектура.

 Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.

 Наташа Димитрова Петрова, архитектура.

 Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.

 Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

 Инж. Виолета Цветанова Тунч, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.

 Веско Стоянов Христов, промишлено и гражданско строителство (ПГС).

 Хубена Иванова Салджиева, архитектура.

 Клас „Съдебно-биологични експертизи“

 

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

 

 „Съдебно-химическа експертиза“

 

 Мая Иванова Кичева, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти, състав на хранителни продукти.

 Клас „Оценителни експертизи“

 

 Мариана Димова Ангелова, оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт – оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

 Огнян Николов Бюлбюлев, експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

 Вълчо Димитров Димитров, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

 Дончо Стойнов Драганов, лицензиран оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.

 Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

 Веска Вълкова Димитрова, лицензиран оценител на недвижими имоти.

 Донка Иванова Андонова-Савчева, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

 Стефан Георгиев Събев, оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

 Емил Атанасов Янев, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

 Изабела Константинова Николова, оценител на недвижими имоти.

 Клас „Други съдебни експертизи“

 

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни.

 Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 

 Никола Иванов Гунчев, минен инженер – разработване на полезни изкопаеми.

Последна промяна от Петък, 11 Октомври 2019г. 08:07ч.