Вторник 04 Август 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 12.08.2019г. ДО 16.08.2019г.