Вторник 04 Август 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 05.08.2019г. ДО 09.08.2019г.