Сряда 11 Декември 2019

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Печат

 

С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГРАД КЪРДЖАЛИ, ИЗБРАНИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД КЪРДЖАЛИ,

ЗА ПЕРИОДА 12.12.2014 Г. – 12.12.2019 Г.

 

 

№ по

ред

Име, презиме, фамилия

1.

Антон Карпузов

2.

Анушка Ангелова

3.

Атанас Хаджиев

4.

Венета Бошняшка – Бодурова

5.

Недан Усков

6.

Недялка Нейкова

7.

Николина Димитрова

8.

Поля Дялкова

9.

Светла Сапунджиева

10.

Станка Георгиева

11.

Стефка Тенева

12.

Христина Райчева

13.

Цеца Башкова

14.

Юксер Кадир

 

 

С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГРАД КЪРДЖАЛИ, ИЗБРАНИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ,

ЗА ПЕРИОДА 12.12.2014 Г. – 12.12.2019 Г.

 

 

№ по

ред

Име, презиме, фамилия

1.

Сеид Рамадан

2.

ЕлмазАпти

3.

Наим Реджеб

4.

Сезгин Мустафа

5.

Недрет Мехмед

6.

Мюмюн Осман

7.

Исмет Исмаил